[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการหนึ่งปอเนาะหนึ่งโครงการ กิจกรรมเกษตรผสมผสานสู่สถาบันศึกษาปอเนาะ

ศุกร์ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560


 การจัดกิจกรรมเกษตรผสมผสานสู่สถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อให้นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะมีความรู้ ความเข้าใจต่อแนวทางและหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานอย่างถูกต้อง และ มีทักษะในการน้อมนำหลักการและแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานนำไปปฏิบัติจริงอันก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  ระหว่างวันที่  ๒๖ ๒๗  มกราคม ๒๕๖๐  ณ สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดตัสกีเราะห์อัลอิสลามียะห์  โดยใช้งบประมาณจากแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  งบรายจ่ายอื่น  โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   โครงการเติมปัญญาสร้างความรู้สู่สถาบันปอเนาะ (กิจกรรมหนึ่งปอเนาะหนึ่งโครงการ)


เข้าชม : 4761


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการหนึ่งปอเนาะหนึ่งโครงการ กิจกรรมเกษตรผสมผสานสู่สถาบันศึกษาปอเนาะ 24 / มี.ค. / 2560
      การจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างตีฝ้าเพดาน 24 / มี.ค. / 2560
      บริการย้อมผ้าดำ ฟรี 26 / ต.ค. / 2559
      บริการย้อมผ้าดำ ฟรี 26 / ต.ค. / 2559
      บริการย้อมผ้าดำ ฟรี 23 / ต.ค. / 2559


 

 กศน.ตำบลลำไพล สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
หมู่ที่ 1 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90260
โทรศัพท์ 089-2975065   E-mail : lamplai_nfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05