[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

24 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการหนึ่งปอเนาะหนึ่งโครงการ กิจกรรมเกษตรผสมผสานสู่สถาบันศึกษาปอเนาะ
โครงการหนึ่งปอเนาะหนึ่งโครงการ กิจกรรมเกษตรผสมผสานสู่สถาบันศึกษาปอเนาะ
24 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างตีฝ้าเพดาน
การจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างตีฝ้าเพดาน
26 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการย้อมผ้าดำ ฟรี
วันที่ 26 ตุลาคม 2559 กศน.ตำบลลำไพล บริการย้อมผ้าสีดำฟรี แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำไพล บ้านลำไพลตก อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 จำนวน 50 ตัว
26 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการย้อมผ้าดำ ฟรี
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 กศน.ตำบลลำไพล บริการย้อมผ้าสีดำฟรี แก่ประชาชนพื้นที่ตำบลลำไพล บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านทุ่งลานช้าง จำนวน 40 ตัว
23 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการย้อมผ้าดำ ฟรี
กศน.ตำบลลำไพล บริการย้อมผ้าดำฟรี ณ บ้านทุ่งพระยอด หมู่ที่ 10 ตำบลลำไพล
23 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการย้อมผ้าดำ ฟรี
กศน.ตำบลลำไพล ให้บริการย้อมผ้าดำ ฟรี ณ บ้านแม่ที หมู่ที่ 4 ตำบลลำไพล
31 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน
โครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายดิจิทัลชุมชน กศน. กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
31 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน
โครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายดิจิทัลชุมชน กศน. กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรเรียนรู้จากสื่อออนไลน์
31 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน
โครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายดิจิทัลชุมชน กศน. กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
30 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การประดิษฐ์กาลักน้ำ (สุญญากาศ)
30 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน
ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรผสมผสาน
30 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ
30 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
กิจกรรมเรียนรู้การขับขี่ปลอดภัย
30 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
วิชาช่างเชื่อมเหล็กดัดหน้าต่าง
30 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ)
การทำขนมโคสามสีและการทำขนมบัวลอย
30 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง การจัดการศึกษาอาชีพ (ต่อยอดอาชีพเดิม)
กิจกรรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพ (ต่อยอดอาชีพเดิม) วิชาการเลี้ยงปลาในกระชัง
7 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
7 คำเตือนก่อนลงประชามติ
7 คำเตือนก่อนลงประชามติ
7 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมเรียนรู้การขับขี่ปลอดภัย
ประชาชนนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่ปลอดภัยและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
7 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง
ร่วมออกเสียงประชามติกันนะครับ รับไม่รับอยู่ที่ตัวคุณ
11 / มิ.ย. / 2551 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลองแบ่งคอลัมภ์อีกที
ลองแบ่งคอลัมภ์อีกที

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 

 กศน.ตำบลลำไพล สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
หมู่ที่ 1 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90260
โทรศัพท์ 089-2975065   E-mail : lamplai_nfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05