[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน

พุธ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559


 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน

โครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายดิจิทัลชุมชน กศน.
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


กลุ่มเป้าหมายประชาชนและนักศึกษาในตำบล  จำนวน 17 คน
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559
ณ กศน.ตำบลลำไพล

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้สามารถขยายเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลในชุมชนและเป็นการยกระดับคุณภาพชีิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กิจกรรม
     - ให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวเทคโนโลยีดิจิทัล ความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญ และแนวทางการปฏิบัติการใช้งานอย่างปลอดภัย
     - กฎ กติกา มารยาทในการติดต่อสื่อสาร
     - การใช้งานสมาร์ทโฟน

 


เข้าชม : 426


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการหนึ่งปอเนาะหนึ่งโครงการ กิจกรรมเกษตรผสมผสานสู่สถาบันศึกษาปอเนาะ 24 / มี.ค. / 2560
      การจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาช่างตีฝ้าเพดาน 24 / มี.ค. / 2560
      บริการย้อมผ้าดำ ฟรี 26 / ต.ค. / 2559
      บริการย้อมผ้าดำ ฟรี 26 / ต.ค. / 2559
      บริการย้อมผ้าดำ ฟรี 23 / ต.ค. / 2559


 

 กศน.ตำบลลำไพล สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
หมู่ที่ 1 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90260
โทรศัพท์ 089-2975065   E-mail : lamplai_nfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05